Kapper Dag MBO 2

KAPPER WORDEN IN 10 MAANDEN!

Start van de opleiding in september en februari.

Totale duur 10 maanden, 4 schooldagen per week.

Lestijden:

De Dagopleiding Kapper MBO niveau 2 bestaat uit vijf dagen per week les, waarvan vier op school. De lessen zijn van 09:00 uur tot 16:00 uur, behalve op maandag dan tot 17:00 uur.

Stage:

Één dag per week, bij voorkeur op vrijdag, bij een erkende kapsalon. Je gaat zelf op zoek naar een geschikt stagebedrijf. De stage is een verplicht onderdeel van deze opleiding.

Keuzedelen: 2 keuzedelen.

Vakken:  generieke vakken:  taal, rekenen, loopbaan & burgerschap.

Toelating: vanaf VMBO basisberoepsgerichte leerweg (diploma verplicht) of een mbo niveau 1 opleiding (diploma verplicht).

Opleiding erkend door onderwijsinspectie, CRKBO en kwaliteitskeurmerk NRTO. Landelijk erkend diploma *.

Vakanties: herfstvakantie / kerstvakantie / voorjaarsvakantie / zomervakantie. Naast deze vakanties heb je nog 3 vrij besteedbare verlofdagen.

*Opleiding geeft wel recht op studiefinanciering

KarinvanBerkel_KappersopleidingDoetinche
KarinvanBerkel_KappersopleidingDoetinche