Klachtenprocedure

Elke student(e) die van mening is dat er niet overeenkomstig met de algemene voorwaarden en het studentenstatuut wordt gehandeld, kan daarvoor zijn/haar bezwaren uiten tegen degene(n) die de verkeerde handelswijze hanteert. Levert dit voor de student(e) geen bevredigend resultaat op, dan kan de student(e) zich met zijn/haar bezwaar melden bij de directie. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Er zal altijd binnen vier weken op worden gereageerd en de klacht zal zo mogelijk binnen drie weken worden afgehandeld. Wanneer dat onverhoopt niet mogelijk is zal de student(e) daarvan in kennis worden gesteld, het uitstel worden toegelicht en een indicatie worden gegeven wanneer de klacht wel afgehandeld kan worden.

 

Wanneer ook daar niet tot een aanvaardbare oplossing kan worden gekomen kan de student(e)- en bij minderjarigheid: de ouders- zich melden tot:

 

De Geschillencommissie
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 3105310

 

Internetsite: http://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/geschillencommissie

 

Het oordeel van de ‘Geschillencommissie’ is voor Kappersopleiding Doetinchem bindend; eventuele consequenties worden door de opleiding snel afgehandeld. De klacht wordt vertrouwelijk opgeslagen voor de duur van twee jaar.

 

Algemene Voorwaarden:

‘Algemene voorwaarden Kappersopleiding Doetinchem’

'Bekijk hier de gedragscode'


Het is een verplicht onderdeel van de website dat het verslag van werkzaamheden er op komt te staan.